O firmie

Specjalizujemy się w profesjonalnej
rekrutacji i selekcji


 • nianie
 • gosposie,
 • osóby do sprzątania,
 • opiekunek do dzieci,
 • opiekunek do osób starszych i chorych,
 • pielęgniarek,
 • ogrodników,
 • kierowców,
 • specjalistów wykonujących prace dla domu.

Działamy na terenie województwa nazowieckiego. Zapewniamy Państwu rzetelnych i uczciwych pracowników, zgodnie z Państwa preferencjami. Prowadzimy wielostopniową rekrutację, która pozwala znaleźć idealnego pracownika.

Oto wykorzystywane przez nas metody procesu rekrutacji i selekcji:

  Rekrutację pracowników prowadzimy za pomocą:
 • ogłoszeń umieszczanych w prasie lokalnej, regionalnch biurach pracy, internecie;
 • ulotek reklamowych;
 • opinii i rekomendacji;
 • umiejętnie wyprofilowanego kwestionariusza osobowego.
  Selekcja pracowników polega na:
 • analizie życiorysu i kwestionariusza osobowego;
 • rozmowie kwalifikacyjnej;
 • sprawdzaniu referencji

Proponowani przez nas pracownicy posiadają adekwatne wykształcenie oraz niezbędne umiejętności. Spełniamy oczekiwania klientów, dlatego przy wyborze pracownika przedstawiamy Państwu trzech kandydatów na dane stanowisko, umożliwiamy równiez jednorazową, bezpłatną wymianę pracownika, jeżeli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków (rozwiązanie umowy nastąpiło z winy pracownika), w okresie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy z naszą firmą.

  Działalność naszej firmy opiera się na podstawowych zasadach:
 • jakość,
 • uczciwość,
 • otwartość.